MENU

Park furniture in Wrocław

ENG/

The unused square at W. Grabskiego Street in Wrocław, used mainly for communication purposes, has been redesigned thanks to the design of the Landscape Architecture Studio IKROPKA. The project was implemented thanks to the Wrocław Civic Budget 2017 by the Municipal Greenery Board in Wrocław. In the pre-project process, the landscape architects undertook an analysis of the functions of the adjacent areas. Attention was paid to the neighborhood of the school and kindergarten, as well as numerous playgrounds and pitches in the area, so it was decided to create a playground for animals, which was lacking there. The square was limited by hills, which are planted with ornamental shrubs. There is a wooden log and a tunnel in the square, which makes it possible to go under the hill. The diversified forms of the terrain gave the name to the park: “Dog Hill”. The project took into account existing paths and the frequency of their use. The project is complemented by numerous seating places in vivid colours, as well as trees, which in a few years’ time will give effective shade on summer days.

The furniture used in the realization comes from the Universe and Tubus series.

PL/

Nieużytkowany skwerek przy ul. W. Grabskiego we Wrocławiu, służący głównie w celach komunikacyjnych, dzięki projektowi Pracowni Architektury Krajobrazu IKROPKA, doczekał się nowej aranżacji. Projekt został zrealizowany dzięki Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu 2017 przez Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. W procesie przedprojektowym architekci krajobrazu podjęli się analizy funkcji terenów przyległych. Zwrócono uwagę na sąsiedztwo szkoły i przedszkola oraz liczne place zabaw i boiska w okolicy, dlatego zdecydowano się utworzyć na skwerze plac zabaw dla czworonogów, którego tam brakowało. Skwer został ograniczony górkami, które obsadzone są krzewami ozdobnymi. Na placu znajduje się drewniana kłoda i tunel, umożliwiający przejście pod górką. Urozmaicone formy terenu dały nazwę dla parku: “Psia Górka”. W projekcie uwzględniono istniejące przedepty oraz częstotliwość ich wykorzystywania. Uzupełnieniem projektu są liczne miejsca do siedzenia w żywych barwach, a także drzewa, które za kilka lat będą dawały efektywny cień w letnie dni.

Meble użyte w realizacji pochodzą z serii Universe.